Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historické osobnosti: Rožmberkové

 

1b.jpg 2b.jpg 3b.jpg

 

csfd.png

Vypravme se na samotný počátek dějin Rožmberků a sledujme jejich cestu od výsluní k vymření. 

rozmberkove-prolog.jpg

 

 1. díl - Vítek III. z Prčice a Blankenberga

První epizoda se věnuje neoficiálnímu zakladateli Rožmberského rodu. Co mu předcházelo? Proč se usídlili zrovna na jihu Čech? Kdo byli? Na všechny tyto otázky dostanete v první epizodě odpověď.

 

2. díl - Vok I. z Rožmberka

Druhá epizoda věnující se oficiálnímu zakladateli Rožmberského rodu a držiteli predikátu Woko de Rosenberch.

Vypravme se na samotný počátek dějin Rožmberků a sledujme jejich cestu od výsluní k vymření. V této epizodě půjdeme po šlépějích oficiálního zakladatele rožmberského rodu a oblíbence Přemysla Otakara II.

 

3. díl - Jindřich I. z Rožmberka

Třetí epizoda se věnuje Jindřichu I. z Rožmberka, díky kterému rožmberský rod získal značné pozemsky, hlavně krumlovské panství, jenž pak sloužilo jako hlavní sídlo rodu. 

 

4. díl - Petr I. z Rožmberka 

Čtvrtá epizoda se věnuje Petru I. z Rožmberka, též zvanému jako Petr mnich či Petr kajícník. Doba jenž Petra I. z Rožmberka vychovala však měla ke kajícnosti daleko. Politické pletichy, rozbroje, podvody a války. To vše se dělo za vlády Jana Lucemburského. Jak v těchto bouřlivých časech se zachoval náš dnešní rožmberský panovník se dozvíte v tomto videu.

 

5. díl - Jošt I. z Rožmberka  

Pátá epizoda se věnuje Joštu I. z Rožmberka. Doba jeho existence se protíná s existencí a vládou Karla IV. S tím bude mít Jošt I. vážné spory dokonce ohrožující samu suverenitu českého království. Jak se tyto spory vyřeší a co pro Rožmberský rod vláda Karla IV. bude znamenat se dozvíte v této epizodě.

 

6. díl - Jindřich III. z Rožmberka

Šestá epizoda se věnuje Jindřichu III. z Rožmberka. V Českém království vládnou Lucemburkové. Po smrti Karla IV. nastupuje na trůn jeho syn Václav IV. Rozbroje mezi Lucemburky a papežské schizma k tomu způsobují, že atmosféra politická i náboženská začíná být značně napjatá. Jak v ní obstojí rožmberský rod?

 

7. díl - Oldřich II. z Rožmberka

 Sedmá epizoda nás seznámí s jednou z nejznámějších osobností rožmberského rodu. Oldřich II. z Rožmberka žil v pohnuté době, která jej zformovala ve lstivého, cílevědomého šlechtice, který neváhal dosáhnout prospěchu skrze podvody nebo vraždy. Samotné české království na tom o moc lépe nebylo. Po papežském schizmatu přišlo období husitských bouří, které vyvrcholilo anarchií, kdy o český trůn dlouhou dobu nikdo nejevil zájem a samotný Pražský hrad se stal neobyvatelným.

 

8. díl - Jan II. z Rožmberka

Osmá epizoda Historických osobností nás seznámí s druhou polovinou 15. století. Království české je zdecimované obdobím válek, které stále nechtějí skončit. Jiří z Poděbrad je nenáviděn katolickou stranou, která se s kališníky pouští do dalšího křížku. Husitské války tak střídá období Česko-uherských válek. Jan II. z Rožmberka o němž tato epizoda pojednává se snaží i v takto bouřlivé době chovat co nejmorálněji. Bude to znamenat prospěch pro rožmberský rod? Nebo počátek jeho pádu?

 

9. díl - Vok II. z Rožmberka

V deváté epizodě pilotní série historických osobností se tentokrát vypravíme do druhé poloviny patnáctého století. V té době vládne rožmberskému dominiu osobnost, jenž navždy změnila tvář jihočeského kraje, neb začala se slavnou érou třeboňského rybníkářství.

 

10. díl - Jošt III. z Rožmberka

Přichází počátek 16. století a církev se dělí na katolickou a evangelickou. Evropu sužuje válka s Turky a rod Jagellonců vymírá po meči. Doba středověku končí a do českého království vstupuje renesance. Během této doby ale rožmberský rod řeší své vnitřní problémy. Podaří se Joštovi III. je vyřešit? Nebo se nad pány jihočeského kraje začíná smrákat hrozba katastrofy?

 

11. díl - Vilém z Rožmberka

V naší dokumentární sérii se dostáváme k poslední generaci rožmberských panovníků. Vilém z Rožmberka je reprezentantem své doby. Humanista, renesanční muž s hlubokými znalostmi zajímající se o astrologii a alchymii. Co ale za svého života přesně činil? Čím se proslavil? To si povíme v předposlední epizodě první série Historických osobností.

 

12. díl - Petr Vok z Rožmberka

Jak Rudolf II. stárne, stále se zhoršuje jeho syfilida, která si postupně bere jeho zdravou mysl. Po vpádu Pasovských je již všem jasné, že Rudolf II. není schopen vlády a český stavové vytvářejí 30 členné direktorium a zvou Rudolfova bratra Matyáše do Prahy na korunovaci. Soudobí pozorovatelé se vzácně shodují v tom, že je těžko odhadnutelné, kdo v Čechách vlastně vládne. Vše již spěje ke třetí defenestraci, povstání stavů, bitvě na Bílé hoře a 30 leté válce. A právě tato doba je i protknuta se životem našeho posledního Rožmberka. Jak se Petr Vok v těchto těžkých situacích zachová, a co bude posledním gestem Rožmberků před jejich vymřením? To se dozvíte v této závěrečné epizodě.