Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sekta - definice a základní specifika

20. 5. 2018

  1b.jpg 2b.jpg 3b.jpg

sekta1.jpg

Každý z nás určitě slyšel pojem sekta. Nejčastěji ve spojitosti s hromadnými sebevraždami či vraždami. Ale co toto slovo skutečně znamená a jak taková sekta funguje? Úkolem tohoto článku je objasnit základní pojmy spojené s tímto fenoménem a poodhalit organizaci sekty.

Když se podíváme na definici pojmu sekta, najdeme podle jednotlivých autorů různá vysvětlení. Základ je však podobný a to, že se vždy jedná o skupinu lidí, která se liší od ostatních, je uzavřená, izolovaná, žije ve svém světě, ale nemusí být pro společnost nebezpečná.

Sekty můžeme rozdělit do několika skupin. První jsou inspirovány židovsko-křesťanskou tradicí. Odvolávají se na Bibli, Ježíše Krista a do této skupiny patří Svědci Jehovovi.

Druhá skupina vychází z orientálních náboženství a učení jako je hinduismus, buddhismus, islám. Sem patří například hnutí Háre Kršna.  

Další skupina vychází z učení okultismu a magie. K této skupině patří satanismus.

Jako poslední se udávají sekty s psychoterapeutickou koncepcí, které využívají psychoterapii, meditaci. K těmto sektám se řadí Scientologická církev.

Jak ale vlastně poznat zda se jedná o sektu či nikoliv? Je několik základních znaků, ke kterým patří:

-        - izolovanost (uzavřenost vůči společnosti a kritický postoj k ní)

-        - autoritářství (oddanost vůdci)

-        - pocit výlučnosti (jistota, že jedině oni mají pravdu, spasí svět)

-        - opoziční postavení (hodnoty, vyznání je v rozporu s ostatními skupinami)

-        - nesvobodné myšlení (členové si myslí, že jsou svobodní)

         - dodržování pravidel (bezpodmínečná poslušnost, podřízenost, dodržování zavedených pravidel)

-        - etické rozměry (důraz na pocity a emoce, příslib rodiny, soudržnosti, bezpečí)

-       - přijímání informací (cenzura četby, veškeré informace zprostředkovány přes jednu osobu)

Každá sekta má svoji organizační strukturu a v čele stojí vůdce (guru), kterému jsou všichni členové oddáni. Pod jeho vlivem sekta získává další členy. Nevědomí členové jsou oběťmi manipulace a fungují jako stádo. Bez jakéhokoliv ohledu na daný status jedince, je místo jedince stejné jako v případě ostatních. Výjimkou je hlavní vedoucí. Ten má roli prostředníka mezi členskou základnou a samotným vrcholkem skupiny. Tento vedoucí může být podle toho, jaké má schopnosti buď částečně, nebo úplně povýšen, anebo sesazen. Kdykoliv může být vyměněn. 1

 

sekta2.jpg

Dělení podle struktur

-        Pavučinová struktura 

- jejich struktura je podobná pavučině, proplétá se zde několik pyramidových struktur, jež mají odlišné funkce, členové mohou postupovat v jedné pyramidě nahoru a ve druhé stagnovat

-        Pyramidová struktura

- mezi vrcholem a základnou sekty, tedy mezi novými členy a vůdcem můžeme sledovat dvě tendence a to vzestupnou tendenci výsad nebo sestupnou tendenci donucování. Postup na pyramidě je velmi zdlouhavý a pomalý proces a jedinec postupuje postupně. Tento systém udržuje jedince pod stálým tlakem. Není zde žádná komunikace, informace třídí guru nebo jednotlivé mezistupně

-        Sférická struktura

-  neumožňuje efektivní kontrolu celé skupiny, mezi členy dochází k vztahovým, a emočním výměnám, které zabírají určitý prostor, nedochází zde k nějaké skutečné hierarchizaci a direktivnímu řízení

-        Hvězdicovitá struktura

- je podobná kolu, v němž vůdce znázorňuje střed a stoupenci jsou na obvodu kruhu, komunikace probíhá v obou směrech tedy od periferie ke středu a naopak, neumožňuje absolutní kontrolu moci

Nyní už víte co je sekta, jak se pozná a jak je organizovaná. Snad vám tyto informace napomůžou pohlížet na sekty trochu jiným pohledem, než jste měli doposud.

 

1 https://is.muni.cz/th/135760/pedf_b/BPsekty.pdf

 

Zdroje

1)   https://is.muni.cz/th/135760/pedf_b/BPsekty.pdf

2)   https://theses.cz/id/p7tbcf/Bakalsk_prce_-_Problmy_sekt_nboensk_sekty.pdf

3)   http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=43&mode=nested&order=0&thold=0

 

autor: Bc. Kateřina Běhanová