Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záhadologický výzkum v lese Bor (2015)

1b.jpg 2b.jpg 3b.jpg

V roce 2015 jsme se rozhodli k jednomu z nejkomplexnějších výzkumných projektů, které náš spolek provedl. Cíl bádání byl les Bor. Zaměřili jsme se na:

1)      1) představení lesa Bor

2)      2) oddělení faktů od fikce v lese Bor

3)      3) noční výzkum lesa Bor

4)      4) analýza pořízených materiálů

Proto tento článek bude též rozdělen do několika kapitol, v nichž se jednotlivým úsekům budeme věnovat.

 foto1.jpg

1. SEZNÁMENÍ A CO NÁM PROZRADILY ARCHIVY

Les Bor je v České republice velice zajímavou raritou. Jde o místo, z něhož lidová mysl vytvořila ucelené hororové místo, kde nadpřirozeno se prolíná s realitou. Dalo by se říci, že se jedná o pohádkovou knihu se strašidly s mapkou jejich výskytu. Ovšem když jsme se hlouběji ponořili do výzkumu tohoto lesa, překvapilo nás, kolik lidí se ozvalo s nějakými osobními prožitky, svědectvími a nevysvětlitelnými událostmi.

Bylo to zajímavé i poučné. Když jsme v minulosti zkoumali na Christlhofu – Pohádce či Landštejně, neměli jsme krom jednotlivých tvrzení tolik svědků, jako právě v tomto lese. Ovšem to není jediná zajímavá věc.

Les Bor je zajímavý i do počtu kvantity paranormálních událostí (podle tvrzení mezi lidmi kolující). V naší dokumentární trilogii jsme všechny ani zmínit nemohli. Mimo jiné ty, kde má strašit, se kupříkladu měla uvnitř Boru odehrát havárie UFO.

Bylo jasné, že si potřebujeme jednotlivá místa dát dohromady a následně projít archivy a pokusit se doložit jejich pravdivost.

Jaká nám tedy les Bor nabízí místa a tajemné události?

 foto6.jpg

Hřbitov zvířátek – místo, které fyzicky existuje, ale neváží se k němu (zatím) žádné paranormální zážitky. Jeho založení je těžké dohledat, myslíme si, že vzniklo načerno. Hroby zde se některé datují i před rok 2010, kolik však je zde pochovaných domácích mazlíčků jen těžko můžeme odhadnout.

Černý sloup – místo, kde byl několikrát a opakovaně zpozorován Strážce lesa. A též místo, které má připomínat nějakou tragickou událost, jen dnes se již neví jakou. K samotnému Strážci lesa: má jít o postavu vysoké štíhlé postavy, s kloboukem na hlavě a nevýrazným obličejem. Jeho příchod má předznamenávat citelné snížení teploty a údajný zvuk flétny.

Strom oběšenců – jde o listnatý strom na okraji lesa, na němž mělo spáchat sebevraždu až stovky lidí. Samotný strom prý má kolemjdoucí lákat pozitivními představami o sebevraždě na něm. Podle jiných tvrzení však tento strom měl být před mnoha lety pokácený. Zjevovat se u jeho kmene mají i duchové těch, co na něm přišli o život.

Kdysi jednu větev tohoto stromu měl pokácet jistý pan Kříž. Už během řezání se měla kolem něj odehrávat děsivá zjevení a příkazy, aby svého konání nechal. Po spálení větve se mu doma má stát nehoda, během níž mu ochrne ruka, která držela při řezání pilu.

Vlčí jáma – v první epizodě dokumentu jsme sdělili, že jde o oblast, kde se pohřbívali lovení vlci. Tuto informaci však musíme aktualizovat. Podle nových poznatků je toto místo vázáno na středověké pasti, kam se vlci chytali, což byla díra v zemi s mršinou, kam se zvěř propadla, když se k potravě chtěla dostat a už z ní nevylezla.

Garáže – nedaleko stromu oběšenců jsou garáže. Poznat, že jde o ty správnémůžete tak, že v teplých dnech tam ucítíte vůni paliva. V minulosti zde mělo být nalezeno torzo člověka, který měl být zavražděn a schován do rezervoáru s palivem či pitnou vodou.

Opuštěná nedostavěná základna – v našem dokumentu jsme ji chybně označili na základě některých svědectví za rozestavěnou raketovou základnu. Pravda ovšem je, že jde zřejmě o zásobovací stanoviště, čemuž by ony typy staveb měly lépe odpovídat. Podle svědectví lidí, co zde trávili noc, slyšeli kroky a spatřili bílou postavu holčičky, co se smála.

Smrt vojáků na hlídce – další známou záhadou je zastřelení tří či čtyř vojáků na hlídce. Jeden z nich tuto přestřelku přežil s vážnými zraněními a vlasy bílými hrůzou, byl převezen do budějovické vojenské nemocnice. Zde měl vypovědět, že vojáky ke střelbě přiměla hrůza přicházející z lesa. I tento voják pak později na svá zranění má zemřít.

Opuštěný statek – mezi Českými Budějovicemi a Branišovem se nachází opuštěný dům, kde měla prý spáchat sebevraždu mladá dívka z nešťastné lásky. Její hrob byl ale prý nalezen prázdný a ji samotnou místní lidé údajně viděli, jak v kápi chodí lesem jako přízrak.

 foto2.jpg

Tohle jsou nejznámější záhadné historky vázající se k tomuto lesu. O havárii UFO či přesuny v čase jsme se nezajímali, neboť to nespadá do ranku záhad, jimž se v tomto výzkumu věnujeme.

Nabízí se však otázka… proč zrovna les Bor je známý jako strašidelné místo? Proč ne jiný?

Odpovědí může být několik. Velice dlouho se traduje, že tímto lesem vedla středověká obchodní stezka do Budějovic, která byla přepadána loupežníky, kteří nejen kradli, ale i vraždili. Navíc většina lesa byla plná hlubokých bažin, které prý potulné obchodníky nejednou pohltili i s jejich nákladem.

Ostatně o existenci bažin hovoří i dobové listiny o založení Českých Budějovic, které nám dokládají, že město muselo být před stavbou vysušeno, mokřin a bažin zbaveno.

Když se pak z lesa Bor stalo vojenské cvičiště, byl pro mnohé zapovězeným místem. To mohlo podnítit tvorbu různých tajemných příběhů k této lokalitě a také odlišit tento les od jiných okolních.

Ovšem co nám sdělí o lese Bor a záhadách v něm archivy?

 foto7.jpg

Archivy nám pomohly dementovat jednotlivá tvrzení a tím dojít blíže k původní pravdě. Nejprve si ale promluvme o tom, co se nám nepodařilo. Nepodařilo se nám dohledat žádné informace, které by dokládaly či vyvracely tvrzení, že v garážích kdy bylo nalezeno tělo zavražděného člověka. Nicméně vůni paliva můžeme potvrdit. V horkých červencových dnech roku 2015 jsme ji skutečně cítili a navíc i podle tvrzení místních starousedlíků, došlo během fungování vojenské kasárny k průsaku rezervoárů s palivem do podzemí, což tehdejší oficiální místa nedostatečně řešili.

Nepodařilo se nám ani dohledat jakékoli úmrtí malé holčičky, jež by mohlo fakticky podložit pozorování svědků, co jí viděli na bývalé nedostavěné základně u Mokrého.

Neúspěchem skončila i snaha zjištění původu černého sloupu. Víme jen, že tyto sloupy se budovaly buď nedaleko tragických událostí, popřípadě na cestách, kde bylo potřeba chránit pocestné. Přesný důvod této ochrany již nedokážeme specifikovat.

Úspěšně se nám podařilo vyvrátit, že by v budějovickém lese Bor byl strom, na jehož stromě by spáchalo sebevraždy stovky lidí. Co se týče stromu, na němž život ukončilo několik oběšenců, a tedy by odpovídal onomu plurálnímu označení „strom oběšenců“, se nám podařilo najít jeden příběh. Je o mladé dvojici s branišovského hotelu Praha. Ti zde trávili svou svatební noc ve dvacátých letech dvacátého století, po níž druhého dne byli oba nalezeni oběšeni na jednom stromě nedaleko lesa.

Samotný příběh o uřezání jedné větve stromu oběšenců má svůj reálný základ. Dohledali jsme záznam FTV Prima v níž hovořil potomek pana Kříže. Ten potvrdil, že jeho otec opravdu větev pokácel a doma spálil. Ovšem žádné paranormální jevy nebo nehoda, která by mu přivodila doživotní následky, se nekonala.

Další vyvrácení mýtu proběhlo ohledně opuštěného statku mezi Českými Budějovicemi a obcí Branišov. Můžeme považovat za fakt, když napíšeme, že na daném statku se nikdy neodehrála tragická událost, která byla popsána výše.

Úspěch jsme slavili i ohledně dopátrání se pravdy k události zastřelení tří vojáků hlídky. Nikde se nepodařilo dohledat záznamy, podle nichž by se na místní vojenské kasárně odehrála tragická přestřelka, během níž by tři či čtyři muži zemřeli na místě, či později v nemocnici. Dokonce ani v záznamech vojenské nemocnice se nepodařilo dohledat dokument, který by něco vypovídal o postřeleném muži, co by zde pak zemřel a jemuž by zbělaly vlasy hrůzou. To ostatně potvrzuje i Otomar Dvořák, jenž se touto událostí zabýval ve své knize: Největší české záhady. Tomu ostatně bývalý tankista, co zde sloužil vojenskou službu v roce 1983, vypověděl, že se v důsledku psychického vypjetí během hlídky zastřelili dva vojáci, což potvrzují i někteří místní starousedlíci. Událost v mýtu popisovaná tak může mít svůj reálný základ v této skutečnosti.

Ve výsledku nám získaná fakta pomohla oddělit možnou pravdu od fikce (z větší části). Ovšem, i tak nám tu zůstává celá řada různě podložených svědectví, které mají svou váhu. Často se navíc vzájemně shodují. Nezbývá nám, než vyrazit do terénu a přečkat v místním lese hned několik nocí. Co nám odhalí?

 foto5.jpg

2. NOČNÍ VÝZKUMY A VÝSLEDKY ANALÝZ

V červenci roku 2015 jsme zkoumali možnou paranormální aktivitu uvnitř lesa Bor. Vše jsme zaznamenávali na naší IR a IP kameru, diktafony a EMF metry.

Během našich výzkumů uvnitř lesa Bor jsme byli mnohokrát konfrontováni se zvuky, které k lesu v tu dobu patří. Často jsme slyšeli kroky, ale neviděli nikoho, komu by patřily.

Nejčastěji jsme se s tímto setkali u Černého sloupu. Zde jsme byli doslova v obležení pravidelných kroků hrnoucí před sebou listí. Podařilo se nám je dokonce nahrát na kameru a diktafony (můžete vidět i slyšet v: Duchové lesa Bor 3: Noc v branišovské části Boru).

S největší pravděpodobností šlo o zvířata, což se nám potvrdilo u Černého sloupu, kde Kateřina Běhanová siluetu zvířete viděla, včetně svítících očí. Tyto úkazy tedy můžeme zařadit do ranku racionálních vysvětlení.

Svítící oči ve tmě jsou jednou z legend kolující o lese Bor. Říká se, že návštěvníci můžou vidět buď oči bílé, nebo modré, které značí dobré duše. Anebo oči rudé, jenž se snaží živým škodit. Výše popsaná událost nám tedy může sloužit jako náhled na původ tohoto mýtu.

Další zajímavou událostí, k níž došlo v lese Bor, bylo nahrání dvou EVP, která můžete vidět na konci třetí epizody Duchové lesa Bor. Tyto anomálie nebyly nejlepší kvality, ale nezávislá analýza členů Paranormal týmu z.s. potvrdila, že jde o EVP, ale nebyla schopna přesně určit jaký konkrétní význam je v daných slovech řečený.

foto8.jpg

Nejdůležitější objev v lese Bor pro nás ale měly EMF přístroje, přesněji K2 metr. Ten odhalil, že uvnitř lesa Bor dochází k silným a častým výkyvům v EMF poli, které jsme doposud na jiných lokalitách nezaznamenali. Tyto výkyvy přeskakovaly i 20mG (na přístroji, jenž dokázal měřit do 20mG) a tedy byly dost silné na to, aby citliví jedinci se pod jejich vlivem cítili v depresi, udělalo se jim špatně od žaludku nebo v některých případech i měli bludy či halucinace.

Právě tyto výkyvy v EMF poli mohou stát za mnohými svědectvími o paranormálních jevech. Základní otázka ale trvá: proč zrovna zde je toto pole tak nestabilní? V minulosti jsme zkoumali kupříkladu na Kobyliské střelnici, v centru Prahy a ani tam nedocházelo k takovým výkyvům. Proč tedy toto pole se uprostřed lesa takto chová? Co je jeho příčinou? Kov v podzemí to být nemůže, neboť jsme toto místo procházeli i s detektorem kovu. Elektřina také ne, neboť tam nevedou sloupy elektrického vedení a v podzemí je kvůli blízkosti zemědělské půdy zakázáno kopat. Mobily jsme měli vypnuté a u kamer i diktafonů již víme, že nedokáží takovéto výchylky způsobovat.

Aby to ale bylo ještě zajímavější, během daných výkyvů jsme začali klást základní otázky na rozlišení, zda energie může mít nějakou inteligentní podstatu a dostavily se možné odpovědi. I toto můžeme podložit kamerovým záznamem ve druhé části dokumentu Duchové lesa Bor.

Na otázku: Jestli s námi může komunikovat někdo inteligentní? Může nám zablikat dvakrát pro ano? Následně se ve dvou vlnách přístroj skutečně rozblikal. A ještě předtím, když nám na K2 permanentně svítily tři diody, na žádost: pokud je zde něco inteligentního, může to přestat blikat? Odpovědí bylo okamžité uhasnutí dvou diod, tedy snížení EMF aktivity na běžné minimum.

Je otázkou, zda při tak časté aktivitě nedochází ke zkreslování odpovědí. Respektive, zda by k daným jevům došlo ve stejnou chvíli, i kdybychom se nezeptali na dané otázky. To nám odhalí až další budoucí výzkumy, na základě nichž se rozhodneme buď přiklonit k existenci nějaké inteligentní energie. Nebo k náhodným anomáliím, které na některých místech ze zatím pro nás záhadného důvodu, existují.

 foto4.jpg

3. ZÁVĚR

Výzkum v lese Bor nám poskytl důležitá vodítka k pochopení paranormálních aktivit a jejich možných vysvětlení. Zkoumali jsme na mnoha místech, kde legendy zakryly a často i nahradily skutečnost. I to je případ lesa Bor.

Podařilo se nám podrobným výzkumem odhalit většinu mýtů kolující o lese Bor, včetně některých příčin. I určit možné původce ohledně odlišného chápání tohoto místa.

Přesto však výzkum v lese Bor potvrzuje, že něco záhadného se uvnitř děje. Anomálie v EMF poli, pro které nemáme zatím racionálního vysvětlení.

Les Bor se pro nás stal jakýmsi unikátem. Na jedné straně místo se spoustou vymyšlených legend. Na straně druhé faktické místo s jakousi paranormální aktivitou, která může mít svůj podíl na vzniku celorepublikového mýtu o této lokalitě.

Na závěr se nabízí ještě jedna další myšlenka, která z tohoto výzkumu plyne. Co když paranormální aktivita nezačíná tragédiemi a smrtí? Co když začíná představami živých o strašení na konkrétních místech? V tom případě veškerá místa s touto paranormální aktivitou nemají původce v mrtvých, ale v nás živých. A v tom případě by veškeré toto bádání spadalo do ranku parapsychologie. Jestli to tak je, nám však ukáže až budoucnost.

 foto3.jpg

VERDIKT

Les Bor je místo, které zakryla tlustá vrstva mýtů a pověstí. Za ní ovšem je základ, který mimo racionálního vysvětlení má i to paranormální. Můžete do tohoto lesa chodit celý život a nic nezaznamenáte. Můžete ale do něj vstoupit poprvé a něco zažít. Zde se stírá možné s nemožným. Proč zatím nevíme. Ale původce to má v EMF poli, které se zde chová zcela jinak, než jak jsme to na jiných místech viděli. Budoucnost nám snad ukáže proč.

autor článku: Ondřej Bezouška
korekce: Kateřina Běhanová
poslední aktualizace: 17.12.2015

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU