Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záhadologický výzkum v josefovském podzemí (23.-24.7.2016)

7. 3. 2017

1b.jpg 2b.jpg 3b.jpg

Josefovské podzemí patří k jedněm z nejrozsáhlejších podzemních komplexů na našem území. Spletitá síť chodeb připomínající bludiště je tak hluboko v podzemí, že ani mobilní signál sem nepronikne a pokud nemáte světlo, jediným přítelem zde bude věčná tma. Nízké vlhké stropy pokryté kořínky rostlin. Spousta odboček, chladu a ticha. Tak lze charakterizovat místo, kam jsme se v červenci 2016 vypravili na výzkum paranormálních jevů.

Předně si ujasněme, že výzkum v josefovském podzemí se v mnohém lišil od jiných našich vyšetřování. Zkusily jsme na něm nové metody práce a přítomno u výzkumu bylo daleko více osob, než kdykoli v naší historii. Vše za cílem, aby se to odrazilo do zkoumané problematiky.

Zaznamenáme více úkazů? Nevydrží vyšetřování některý z nestranných pozorovatelů? A hlavně.... neztratí se někdo v bludišti chodeb?

Tyto otázky nás zajímaly před začátkem vyšetřování a s nimi jsme také započali rozmisťovat po podzemí naší techniku.

 8.jpg

 

Kdo by zde měl strašit

Josefovské podzemí jsme si nevybrali náhodou. Díky periodikům jako Enigma kolují po České kotlině vzkazy o tom, že tam, kde je věčná tma, straší popravený Ignác Pábil. Jeho příběh má dvojí charakter a záleží na vás, který si vyberete.

Ignác Pábil měl být  jedním z vedoucích pracovníků při tvorbě josefovského podzemí. Měl na starosti dřevařské práce a měl být údajně velice dobře placen. To se ale nelíbilo jeho sokům, kteří na něj nastražili léčku v podobě plánů pevnosti, které se u něj měly najít a za něž byl odsouzen ke ztrátě hrdla.

Druhá verze dělá z Ignáce Pábila opravdového záporáka, neboť se liší právě ve faktu, že dané plány chtěl ukrást, ale nepovedlo se mu to. Trest za to bylo ono setnutí hlavy.

 25.jpg

 

První fáze výzkumu - měření EMF polí v přirozeném prostředí

Měření elektromagnetického pole a jeho výchylek k tomu určenými přístroji je pro nás stěžejní. V podstatě tak odhalíme celou řadu racionálních příčin (jako špatně jištěná elektřina), díky kterým někteří jedinci zde pociťují negativní emoce.

Procházíme podzemím, které je z malé části elektrifikované. Drtivá většina ale neobsahuje známky po elektrickém vedení.

Podrobným měřením tak zjišťujeme, že část chodeb pod proudem se z elektromagnetického hlediska neliší od části chodeb, které proud nemají. Výkyv v tomto poli zaznamenáváme u železné mříže, ale  jde o tak malé hodnoty, že nemají vliv na kognitivní procesy člověka.

Co nás ale v podzemí překvapuje jsou netopýři. Respektive, počítali jsme s nimi, ale jejich počet je pro nás místy šokující. Když po dlouhé chůzi dojdeme kamsi za mapy josefovského podzemí, z díry ve zdi se na nás vyřítí půl tuctu těchto živočichů. Svět věčné tmy, kde existuje vlastní život, říkáme si.

Na konci první fáze výzkumu víme, že podzemí Josefova se nejeví z elektromagnetického úhlu pohledu záhadologicky. Veškeré hodnoty zde naměřené jsou v normálu, a pokud nebudete mít během cesty zapnuté mobily, tyto faktické údaje byste též měli být schopni zaznamenat.

 31.jpg

 

Druhá fáze výzkumu - zvukové měření

Okolo půlnoci se vypravujeme do podzemí znovu. Posíleni parabolickým zesilovačem zvuku.

Podle některých teorií je možné zaznamenat na elektronické přístroje hlasy, které nejsme schopni slyšet ušima. Proto ono slovo "elektronické". Tyto hlasy mohou dávat odpovědi na to, že něco co nedokážeme racionálně vysvětlit, existuje. Těmto zaznamenaným fenoménům pak říkáme EVP - Electronic Voice Phenomena (fenomén elektronického hlasu).

Nevýhoda diktafonů i parabolických zesilovačů je taková, že skreslují některé zvuky, jako tření bundy o tělo do formy, které nám mohou při poslechu připomínat hlas. Na druhou stranu, před lety jsme na diktafon v opuštěném pokoji zaznamenali jedno z nejlepší EVP hlasů, objektivně potvrzený jako "Pomoc".

 Parabolický zesilovač nejen, že dokáže tyto zvuky v elektronické podobě přehrávat živě posluchači. Umí je i automaticky, až šestkrát zesílit. Tedy slyšíme s ním stejně dobře jako pes.

Postupujeme tedy po vlhkých chodbách pevnosti Josefov a zkoušíme s tímto přístrojem něco naměřit.

Nedaleko místa, kde měl být Pábil pohřben, slyšíme na přístroji zvuk, který připomíná lidský hlas o pár slabikách. Hlubší analýza tohoto úkazu ovšem nepotvrdila existenci EVP, neboť nejspíše šlo o racionální zvuk vyvolaný jedním z vyšetřovatelů.

Další možné zvukové úkazy již na místě vyvracíme jako racionální, a proto s parabolickým zesilovačem nemáme žádný důkaz o strašení, které by se zde v době našeho výzkumu odehrálo. Všude zatím panuje klid, který nevěstí ani subjektivně nějaké neracionální nebezpečí. Tyto pocity potvrzují i ostatní vyšetřovatelé, kteří se výzkumu účastnili.

33.jpg 

Třetí fáze výzkumu - rozdělení skupiny a výzkum v naprosté tmě

Doposud jsme v podzemí procházeli po skupinkách pěti až šesti lidech. Jelikož během těchto částí výzkumu objektivně ani subjektivně nikdo nepociťuje nebezpečí, rozhodujeme se rozdělit skupinu na několik částí a vydat se do různých částí chodeb. Pomůže snad toto pro nějaké zajímavé výsledky ve vyšetřování?

Paranormální jevy často nejsou objektivně zaznamenané, ale subjektivně prožité. Třeba víra, že v síti chodeb dotyční budou sami čelit možným nebezpečím, přinese nějaké zajímavé svědectví.

A v tomto bodě opravdu zaznamenáváme úspěch. Členka výzkumu a externí spolupracovník našeho spolku pociťuje v jedné z pracháren zaťukání na nohu skrze oblečení, i když jediný kolega je na druhé straně místnosti.

Michalea V. patří k výzkumníkům, kteří se v současné době k výzkumu paranormálních jevů staví vědecky. Neočekávala, že by po dlouhé noci něco záhadného zažila. Její překvapení a prožitek popsaný i na kameru byl tedy zajímavým svědectvím bez objektivních důkazů. A z toho důvodu nemůže mít vliv na finální verdikt popsaný níže.

Noc se pomalu chýlí ke konci a my začínáme balit techniku. Vše jde dobře, těšíme se na krátký spánek. Hodiny ukazují po čtvrté ráno. My uleháme do provizorních lůžek a v další dny začíná detailní analýza, která potrvá několik měsíců. Na jejích výsledcích poté stavíme finální verdikt, jenž vypovídá o výsledcích tohoto místem a časem ohraničeného výšetřování.

 

35.jpg

 

Verdikt
V průběhu výzkumu v josefovském podzemí jsme nezaznamenali validní ani jinak objektivní data, která by potvrzovala, že by zde mělo docházet k úkazům paranormálním nebo jiné záhadologické aktivitě, která nemá racionálního vysvětlení. To neznamená, že zde není, ale nepodařilo se nám jí nahrát nebo jinak objektivně zaznamenat v době našeho vyšetřování. To  jest v noci z 23.7.2016 na 24.7.2016.

 

OFICIÁLNÍ VIDEO Z DOKUMENTU

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU