Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záhadologický výzkum podzemí Ort u Českých Budějovic

 

 1b.jpg 2b.jpg 3b.jpg

 

Když v roce 2013 spolek Paranormal tým z.s. začínal, byli jsme s podzemím Ortů již konfrontováni skrze tipy od fanoušků. Bohužel ale tehdejší technika nám nedovolovala toto podzemí prozkoumat natolik objektivně, jak bychom si přáli. A tak tu máme rok 2017. Konečně vám můžeme popsat, jaký výzkum v této spletité síti chodeb byl, co přinesl a jaká rizika naopak obnáší.

 

 

7.jpg

 

HISTORIE

Historie Ortů je primárně vázaná na historii firmy Hardtmuth, která právě kaolínový důl ve druhé polovině 19. století vybudovala. Cíl byl prostý.... získat kaolín pro své keramické výrobky, neboť roku 1846 se firma přesunula z Vídně do Českých Budějovic. Mít zásobu kaolínu jen pár kilometrů od firmy bylo tudíž ekonomicky výhodné.

 

Jenže kaolín použitý na keramiku z dolu v Ortech nebyl ideální. Výrobky z něho vykazovaly vyšší míru křehkosti a nažloutlou barvu. Proto bylo rozhodnuto kaolín nevyužívat pro keramiku a místo toho ho použít pro výrobu proslulých tužek. Jenže ani zde se neuplatnil, a tak celá těžba ustala. Jak šel čas, místní kaolín si zde postupem času s menšími časovými úseky těžili drobní podnikatelé, ale to již éra Ortů jako těžebního místa uvadá a za První republiky přichází její definitivní konec.

 

Tajemno ohledně Ortů máme za Druhé světové války. Podle některých údajů se měl zde na samém konci války vybudovat jakýsi kryt.[1] Tyto informace byly nedávno aktualizovány. Jak nám sdělil na naší FB stránce odborník na tuto tématiku: Jan Ciglbauer, kryt v Ortech opravdu byl. Ovšem vybudovaný až v 50. letech 20. století a existoval zde minimálně v roce 1962, kdy byla pořízena níže přiložená fotografie.

 

aktualizace.jpg

 

 

ZAČÁTEK VÝZKUMU

11.jpg

Pro náš vstup do Ortů si vybíráme jeden z propadů zvaný Hirošima, kde se půda sesypala do prostoru chodeb a vytvořila tak vstup, který je velice úzký a v době kdy panuje vyšší vlhkost i kluzký.

 

Měli jsme to "štěstí", že jsme se i s technikou museli proklouzávat dovnitř, což neslo cenu v podobě zašpinění se jílem.

 

Po úzkém průlezu - propadu se ve tmě chodba rozšiřuje. Zhruba jeden a půl metru na šířku a tři metry na výšku. Klenutý parabolický strop vytváří dojem nějakého tajemného chrámu či kostelní lodě. Zdi vykazují stopy po ruční práci, kdy chodby byly raženy pomocí tesáků.[2]

 

Dnes je tato chodba zdobena různými rytinami s větší či menší uměleckou hodnotou. My se však po ní tentokrát nevydáváme. Náš první cíl je propad Cháron. Jde o prostoru, kde se síť chodeb větví do několika slepých chodeb. Po povodních v roce 2002 zde ale došlo k propadu, který vytvořil oválnou přírodní kopuli, která jednoho dne též povolí a vytvoří další propad v zemi nad ní, podobný tomu, kterým jsme dovnitř vcházeli. Dnes je obvod této kopule ohraničen jílovými otisky lidských rukou. To činí tuto prostoru až mystickou a navíc velice dobře odhlučněnou. Zvuky se zde šíří minimálně a podle nepotvrzených zpráv zde v minulosti skupinky lidí dělaly různé seance.

8.jpg

Vybalujeme proto techniku a provádíme měření elektromagnetického pole. To nám zde vykazuje různé typy konstantních odchylek, které jsme například v josefovském podzemí nezaznamenali. Později je nám Matějem Pudichem, osobou, která sem často chodí, řečeno, že tu probíhaly z nějakého důvodu měření na radioaktivitu. Racionálně, pokud tato měření měla nějaký validní důvod, je možné, že výkyvy v elektromagnetickém poli můžou zde mít i tyto příčiny.

 

Kromě konstantních výchylek v elektromagnetickém poli nic jiného nezaznamenáváme. Po zhruba hodině se tak přesouváme do jiné oblasti Ortů, zvané Pivnice. Jde o výklenek vytesaný ve stěně chodby, kam se vejde několik osob a dá se tam přespat.

 

To, že je tato prostora často navštěvována vidíme v odpadcích zde přítomných (hlavně vyhořelé svíčky), a také v různých textech s pravidly her, které zde skupiny osob hrály.

 

Právě zde se věnujeme další fázi výzkumu, který přináší zajímavé elektromagnetické hodnoty oproti výsledkům, které máme z chodby Cháron. V Pivnici totiž jsou veškeré hodnoty elektrického pole na normálu. Tedy na maximální hodnotě výchylek 0,3 MilliGauss. Podotýkáme, že jde o hodnoty naměřené s vypnutými mobilními přístroji, které by stejně v Ortech neměly využití, neboť signál se do samotných chodeb nedostane.

 

 

9.jpg

 

 

CO NAMĚŘENÉ HODNOTY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE ZNAMENAJÍ?

Elektromagnetické pole je všudypřítomné. A všude vykazuje nějaké různé odchylky, v závislosti na prostředí a druhu (například elektronické) činnosti nebo sluneční aktivity.

 

V prostředí, které vykazuje maximální odchylky 0,3 MilliGauss až například 3 MilliGauss, hrozí minimální zdravotní problémy i při dlouhodobém pobytu v takovém prostředí. Ovšem pokud tyto odchylky vykazují 20 a více MilliGauss (neustálá blízkost vysílačů, zapnutých mobilů, atp.) hrozí, že toto záření může mít negativní dopad na lidské zdraví formou například některých tipů rakovin (zmiňována je leukemie[3]), nižší obranyschopnost, stresové stavy bez objektivní příčiny, bolesti hlavy, atd.

 

Proto je zajímavé, že na poli cca 500 metrů v podzemí je elektromagnetismus odlišný o několik desetin MilliGauss. Ač ani jeden ze změřených výkyvů v elektromagnetickém poli člověka zdravotně neohrožuje, racionálně by v takovém prostředí měly být veškeré hodnoty totožné.

 

technika-k2-ghostmetr.jpg

 

LEGENDY

Jako každé tajemné místo, mají i Orty své tajemné historky. Mezi nejznámější patří konkrétně dvě události. První je spojena s koncem Druhé světové války, kdy mělo u vchodu do Ort dojít k zastřelení několika německých vojáků. Událost, která má skutečné základy, neboť je potvrzeno, že 9. května 1945 došlo na silnici nedalekého Hosína k zastřelení německého vojáka Stepana Mettmana, který prchal před Rudou armádou, která jej právě zde zastřelila.[4]

 

Přímo uvnitř Ortů pak mělo dojít k sebevraždě chlapce, který se styděl za své školní vysvědčení. Na háku, který dříve sloužil pro zavěšení petrolejových lamp, přivázal provaz a oběsil se.[5]

 

 

ZÁVĚR VÝZKUMU, SEVERNÍ ROZRÁŽKA

Poslední zastávkou pro náš výzkum je tzv. Severní rozrážka. Tedy konec chodby, do které jsme sešli po propadu Hirošima, zdobené různě umělecky vytesanými obrazci a figurami.

 

Právě zde během přesunu zaznamenáváme na diktafon hlas, který při analýze nepatří nikomu z nás a tudíž nemá racionálně existovat. Nicméně to, že mu není rozumět snižuje jeho validitu a tudíž soudíme, že též může racionálně jít o (například) pohyb, který diktafon zaznamenal ve zvuku, který náš mozek vykresluje jako možný neidentifikovatelný hlas. Více v přiloženém videu… https://youtu.be/RkvY4Y8uL1A?t=20m57s

foto1EVP.png

 

Podobně jako v chodbě Cháron i zde zaznamenáváme silnější výkyvy v elektromagnetickém poli, které nahráváme na naši kameru. Hlavně přístroj Mel Metr se jeví pro tento výzkum jako přínosný.

 

10.jpg

Po zabalení všech měřičů a záznamových zařízení se zpět kluzkým povrchem drápeme na povrch. Dříve čisté oblečení nyní září jílovým melírem a my v tomto stavu odjíždíme do naší centrály, kde poté provádíme hlubší analýzy, které jsme poté pro tento článek a dokument použili.

 

Podzemí Ort patří k velice zajímavé lokalitě, která dráždí odvahu mnoha návštěvníků, a která je jako zjevení z jiných časů. Ač vyloženě hororové situace jsme zde nezažili, připouštíme, že kouzlo těchto chodeb svou tajemnost má. Mystickou atmosféru, která stojí za nějakou tu návštěvu.

 

Přesto ale z bezpečnostních důvodů návštěvu Ortů nedoporučujeme. Propady, kluzké svahy, nezpevněné stropy a spousty překážek v cestě, představují až moc rizik, které by vás mohli na zdraví ohrozit. A proto spíše se nejprve snažme tento prostor zabezpečit, a teprve poté veřejnosti zpřístupnit. Protože nejen chránění netopýři, ale samotný vzhled chodeb stojí za to, aby se zachoval i budoucím pokolením.

 

Z výzkumu v Ortech dále vznikl dvoudílný dokument, který průběh vyšetřování i jeho závěry dokládá audiovizuálně...

 

 

 


 

[1] CIGLBAUER, Jan, Staré důlní dílo Orty, historie, web: Severní Českobudějovicko, 12.8.2015, online: http://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/12/stare-dulni-dilo-orty/

[2] BRAUM, Jan, Podzemí pod Hosínem, jedinečná technická památka..., JBraum.cz, poslední aktualizace: 02/2012, online: http://www.jbraum.cz/podzemi/index.htm

[3] NOVÁK, Jaroslav, Elektromagnetické pole a zdravotní rizika I. Měřící přístroje, elektro-tzb.info.cz, 28.1.2004, online: http://elektro.tzb-info.cz/teorie-elektrotechnika/1801-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-i

[4] ZAJÍČEK, Zdeněk,  Bývalé kaolinové doly u Českých Budějovic..., Český Rozhlas, 13.3.2015, online: http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/byvale-kaolinove-doly-u-ceskych-budejovic-ukryvaji-v-utrobach-i-protiatomovy-kryt--1466025

[5] CIGLBAUER, Jan, Staré důlní dílo Orty, pověsti, web: Severní Českobudějovicko, 12.8.2015, online: http://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/12/stare-dulni-dilo-orty/