Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyšetřování paranormálních jevů č.21 - Prague Fear House

19. 2. 2020

Úvod

Dne 14.7.2018 jsme od večerních hodin do brzkého rána 15.7.2018 provedli se souhlasem majitelů podniku Fear House (dále FH) vyšetřování paranormálních jevů. Základním poznatkem a důvodem výzkumu se stalo pozorování zaměstnanců, kteří zažili a viděli něco, co dodnes nedokážou racionálně vysvětlit. V této zprávě sepisujeme veškerá získaná data, která jsme v rámci tohoto vyšetřování sesbírali a též slouží i jako informační výstup pro natočený filmový dokument (přiložený v závěru článku).

 

Svědectví

Hlavním důvodem k vyšetřování v lokalitě Vodičkovy ulice č.p.32 byla řada svědectví zaměstnanců FH. Tyto svědectví jsme natočili jak na kameru, tak je vyslechli osobně na místě v den výzkumu.

Svědectví Beaty F.

- "Stalo se mi, že jsem přišla do práce a barmanka nahoře byla totálně vyděšená. Tvrdila, že mě slyšela zezdola křičet, ale to nebylo možné, protože jsem zrovna do té práce přišla. A nebylo to poprvé, kdy se něco takového stalo. Moji kolegové mají spoustu zkušeností s tím, že slyšeli své jiné kolegy v době jejich nepřítomnosti."

- "Stalo se i to, že jsme měli prohlídku, na které byla jedna holčina a nám se podařilo tu holku opravdu hodně vyděsit. A ve chvíli, kdy jsme na ní sáhli, tak ona zavřeštěla strachy a v tu ránu se vyhodily celé pojistky."

- "Ve Fear Housu máme spoustu rekvizit a hraček, které jsou opravdu staré. A jedna z těch nejstarších a nejděsivějších hraček, tak je jeden plyšový medvěd, se kterým mám opravdu špatnou zkušenost. Stalo se mi to, že jsem ho držela v ruce (do té doby jsem s ním žádnou špatnou zkušenost neměla), přišla jsem do místnosti, zahodila jsem ho na postel, odešla jsem a zhruba za tři sekundy jsem se do té místnosti vrátila a ten medvěd seděl uprostřed podlahy."

svědectví Martina W.

- "Věšeli jsme panenky za provázek a po pěti minutách najednou spadly. Uprostřed se provázky rozštěpily a spadly. Stalo se to zhruba desetkrát. Naposledy před půlrokem."

další řečená svědectví mimo kameru:

- postel vedle místnosti s Ouija tabulkou má sama od sebe vrzat, jakoby v ní někdo neklidně spal. Též se v ní má různě přemisťovat peřina.

- u baru se mají samovolně pohybovat židle

- kovová mohutná klec do níž jsou zavíráni lidé při akcích se jednou za přítomnosti minimálně jednoho svědka celá pohnula o několik centimetrů, aniž by v ní byl kdokoli zavřený či se jí někdo dotýkal.

 

Lokalita

Lokalita FH se nachází v samotném centru Prahy, vedle paláce Lucerna a Václavského náměstí. Historicky jde o samotné jádro města, které bylo utvářeno do současné podoby od dob vlády Karla IV., který započal s přestavbou hlavního města a nechal vytyčit základy pro Koňský trh (dřívější název Václaváku) jako jedno ze styčných bodů nového města.

Samotný dům v němž se FH nachází má též hlubokou historii, která ale pro tento výzkum nebyla podstatná.

Budova stojí v lokalitě, kde se pohybuje mnoho turistů i místních obyvatel, kteří představují mnoho různých akustických vjemů. Další zvuky se šíří skrze odpadní a ventilační potrubí, čímž dolu pronikají hlasy z jiných pater domu, popřípadě větší hluk z venku.

fear-house1.jpg

Vyšetřování

Do Fear Housu přijíždíme mezi 19 a 20 hodinou večer. Připravujeme techniku a čekáme až proběhnou poslední prohlídky podzemí. V samotném baru probíhá plný provoz, hosté jsou strašeni a hraje hudba, která je slyšitelná všude v patře a její dozvuky jsou patrné i v podzemí, ovšem v míře, které náš výzkum minimálně ovlivní.

První fáze vyšetřování

Během první fáze vyšetřování měříme přirozené elektromagnetické (dále též EMF) pole na třech přístrojích k tomu určených: K2 metr, TM198 EMF metr a Mel metr. Ačkoli mají odlišnou kalibraci, všechny vykazují silné elektromagnetické výkyvy od normálu, které ovšem můžeme jednoduše vyhodnotit jako důsledek přítomnosti zapnutého elektrického proudu.

V podstatě díky ventilaci, pojistkám, jističům v místnostech s fotografiemi, ventilační místnosti u hlavního schodiště a místy i v pitevně, dochází k abnormalitám v elektromagnetickém poli, které v podstatě v daných prostorách utváří jakousi Faradayovu klec. Tedy místo, které je odstíněné od ostatních z okolí přicházejících elektromagnetických vlivů (například při použití Ghost Boxu tento přístroj nenaladil žádná rádia, což by se v normálním prostředí běžně dělo). Hodnoty, které díky tamním zřejmě bludným proudům vyzařují například v místnosti s fotografiemi, jsou vysoce nadlimitní. U pojistek to dělá až nad 150 Milligaus.

Toto elektromagnetické záření by mohlo vysvětlovat náhlé výpadky proudu i určitá řečená svědectví (například o vyděšené dívce, co vyhodila pojistky či hlasy pracovníků FH, kteří nejsou v práci). Proč se ale dějí? Je možné, že někde dochází k přepětí, nebo je v některých místech špatná izolace či uzemnění. Vysvětlení může být víceré, ale jeho důsledky jsou jednoznačné. V prostoře s těmito výkyvy v EMF poli může některé jedince po kratší době rozbolet hlava. Mohou zde cítit zvýšený stres či jinak být psychicky nestabilní. To paradoxně může i pomoci v nasávání atmosféry hororového podzemí. Kratší pobyt v něm by neměl být zdraví škodlivý. Ovšem pokud v něm někteří lidé fungují i několik hodin denně, může to mít neblahý vliv na jejich psychiku, po čase i zdraví. Může se objevit vnímání bludů, tedy jednotlivých počitkových neskutečných vjemů jako samotný zvuk bez obrazu, samotný obraz bez zvuku či pocity doteků. Tyto bludy by se pak po delším čase mohly rozvinout v halucinace, kdy se například neskutečný zvuk a obraz spojí v dokonalý, od skutečnosti nerozeznatelný celek. To je ale velmi vzácný jev.

Přímé vlivy takto zvýšeného EMF pole na lidské zdraví byly dosud jen velice základně zmapovány (hlavně v zámoří), obecně je o těchto výzkumech pojednáváno kupříkladu na www.cancer.gov.*

Odborníci se domnívají, že výkyvy v EMF poli můžou stát za racionálním vysvětlením některých paranormálních prožitků. I že pobyt v takových prostorách nemusí být pro některé lidi zdravotně prospěšný.

Určitě by do takových lokalit neměly chodit malé děti či těhotné ženy.

V jednotlivých podzemních místnostech jsme zaznamenali tyto údaje:

Místnost s fotografiemi: průměr 0,5-0,9 Milligauss v okruhu metru až dvou od pojistek toto číslo rychle roste až k maximu 157,9 Milligauss. (měřeno Mel Metrem, K2 metrem a TM198).

fear-house2.jpg

Chodba s pytli a závěsy: průměr 0,5-0,9 Milligauss, u stropu se hodnota zvyšuje až k 10 Milligauss (naměřeno K2 metrem a Mel metrem).

fear-house3.jpg

Pitevna: průměr 0,5-0,9 Milligaus, místy naměřena K2 metrem hodnota do 10 Milligauss (naměřeno Mel metrem a K2 metrem).

fear-house4.jpg

Místnost s panenkami: průměr 0,5-1 Milligauss. V podstatě vyšší výkyvy jsme tam v danou noc nezaznamenali (naměřeno Mel metrem).

fear-house5.jpg

Místnost před vstupem do šatny herců: Průměrná hodnota 0,5-1 Milligauss. Jak se EMF metr přibližuje k potrubí vzduchotechniky, EMF pole vykazuje značné výkyvy do 10 Milligauss nad normální stav. TM198 tyto hodnoty konkretizuje nad 6 Milligauss, což je v rámci rozmezí i toho, co ukazuje K2 metr. Silnější EMF záření je u stěny potrubí (viz fotka na str. 10).

fear-house6.jpg

Schodiště: U schodiště bylo naměřeno Mel metrem zvýšená hodnota 1,1-1,2 milligauss, která zřejmě souvisí se vzduchotechnikou, která vede napříč přes chodbu a pokračuje do vedlejší místnosti u vstupu do šaten herců. (naměřeno Mel metrem)

fear-house7.jpg

Druhá fáze vyšetřování

Krátce po půlnoci, kdy byl FH již veřejnosti uzavřen, začínáme druhou část výzkumu zaměřenou na získání dat, z nichž by šlo jasně odvodit, že se tu může i nějaká paranormální aktivita vyskytovat.

V první fázi jsme šli primárně po datech, která nám dají validní přehled o tom, jak se tu reálné prostředí chová a jakou má podobu. Krátce po půlnoci se pokoušíme provést intervence, které mají za cíl tyto získaná data o běžném chování okolního prostředí narušit. Z nich by se pak dalo vyčíst, zda jde o reakce stále racionálního rázu, nebo neracionálního a tedy zda se na daném místě může vykazovat nějaká paranormální aktivita, a pokud ano, zda má dispozice k inteligentnímu jednání, což je jedna z cest jak dále tyto jevy konkretizovat.

Začali jsme v místnosti s fotografiemi, kde jsme ale dospěli k názoru, že elektromagnetismus z jističů i po jejich vyhození nadále ovlivňuje (asi v rámci ventilačního vedení) data na přístrojích, a tak jsme výzkum nemohli provést tak, jak jsme si ho původně představovali.

Podobný problém nastává v přízemí baru, kde kvůli serveru, který není možné odpojit a neustále pípá, nemůžeme nahrávat zvuk pro analýzu, a tak se po důkladném zvážení rozhodujeme soustředit výzkum na místnost s panenkami a pokoj s postelí a Ouija tabulkou.

Místnost s panenkami zkoumala sama Michala Valešková, která využila tamního elektromagnetismu a efektu Faradayovy klece k použití přístroje Ghost Boxu. Tento přístroj normálně nepoužíváme, protože monitoruje radiové frekvence, které samozřejmě jsou zaplněny radiostanicemi a vyluzují tak různé zvuky. Zde v tomto prostředí ovšem žádné radiostanice zachytit nelze. Jak bylo uvedeno výše, místní elektromagnetismus je zcela odstíní a tím tedy cokoli, co bychom v tomto prostředí Ghost Boxem slyšeli, nebude ovlivněno tímto racionálním faktorem.

Pocitově Michala Valešková hodnotí celý prostor s panenkami jako silně depresivní. Přesně takto byl koncipován a plní tuto svou danou funkci na výbornou. Přístroj K2 metr, teploměr i Ghost Box ale nezaznamenává z doby zde zkoumané žádné energetické anomálie ani jiné možné paranormální úkazy. To je potvrzeno i po analýzách během následujících měsíců po odjezdu z FH. Nic záhadného či nevysvětlitelného není v této prostoře zachyceno.

fear-house8.jpg

Všichni se poté přesouváme do místnosti s Ouija tabulkou, hned vedle pokoje s postelí (viz obrázek na straně 13.), z níž se má ozývat vrzání dřeva, jakoby se v ní někdo převaloval a peřina se má sama od sebe hýbat a po posteli přesouvat.

Na stole s Ouijou jsou poskládané kostky a nad nimi je za lustr zavěšen zvonek. U sebe máme EMF metr K2, který nám zatím zde nezaznamenává žádné anomálie. Hororové efekty jsme tu vypnuli a světla jsou zhasnutá. Panuje tu naprostý klid, který tu a tam naruší zvuky z vedlejší místnosti - baru.

Ondřej Bezouška se po chvíli odtrhává od ostatních členů a jde ke zmíněné posteli, kde setrvává nějakou dobu sám.

Během konce druhé fáze vyšetřování jsme dosud nepřišli na nic záhadného, co by potvrzovalo paranormální aktivitu zde pracovníky baru viděnou. Plánujeme tedy skupinu ještě více rozmělnit a zakončit vyšetřování v podmínkách, kdy k pozorování paranormálních jevů zde mělo dojít. Tedy ve chvíli, kdy pracovníci FH byli o samotě.

fear-house9.jpg

Třetí fáze vyšetřování

Většina svědectví o záhadách se váže na sklepení FH, na místnost s Ouija tabulkou a vedlejší přilehlou místnost s postelí.

Ve sklepení jsme již celek prozkoumali i o samotě (Míša s Ghost Boxem ve druhé fázi vyšetřování) a nyní Ondřej Bezouška bude zcela sám u Ouija tabulky, snímán jen IR kamerou (viz obrázek níže), která bude nastavena na něj.

Michala s Kamilem se tentokrát soustředí na samotný bar. Podle svědectví se tu mají samovolně pohybovat židle. I proto tuto místnost snímá další z IP kamer, které tu s sebou máme.

Zároveň se do místnosti s Ouija tabulkou linou od baru zvuky, jejichž původ se snažíme objasnit.

Takto tedy po třetí hodině ranní začíná poslední fáze vyšetřování v pražském baru Fear House.

fear-house10.jpg

Důležité je též zmínit, že Ondřej Bezouška není u Ouija tabulky náhodou, má již s podobnými případy zkušenosti. Shodou okolností též z Prahy.

Veškeré aktivity v jeho okolí jsou podrobně monitorovány. Teplota vzduchu, elektromagnetické pole, zvuky a samozřejmě i obraz dvěma kamerami, z nichž jedna snímá v IR spektru.

Ondřej pokládá otázky, zkouší různé metodiky práce tak, aby se něco inteligentního projevilo, pokud to tu je. Zkouší se komunikace, různé typy činností, které tu mohli dělat i místní pracovníci, když došlo k jejich transcendentálnímu prožitku. To všechno s cílem, aby to zachytil nejen vyšetřovatel, ale primárně i technika.

Veškeré snažení však přináší jeden jediný poznatek: hodnoty zcela normální pro jakýkoli pokoj, kde není žádná paranormální aktivita zaregistrována. Všude vládne klid. Na posteli se nepohne ani peřina. Na Ouije se nepřemisťuje ukazatel, zvonek nezvoní a kostky na stole též drží svou polohu.

Jediné záhadné se tak zvukově odehrává směrem za zavřenými dveřmi u baru. A tam je právě Kamil s Míšou, kteří se tajemným zvukům snaží přijít na kloub.

fear-house11.jpg

Kamil a Míša nejprve prozkoumávají židle (viz obrázek níže), zda od doby zavření baru nedošlo u žádné k samovolnému pohybu. To po prozkoumání můžeme vyvrátit, což potvrzují i záběry z IP kamery.

Cvakající a vrčící zvuky se též záhy daří odhalit, a to od centrálního počítače ve Fear Housu a nedaleko od něj stojícího kávovaru. I po zavíračce tu funguje větší množství zařízení, které navíc zvukově pronikají i do vedlejších místností a mohou tedy být pro některé osamocené herce příčinou nějakých pareidolních akustických zážitků, které může posílit i vizuální podoba tohoto místa.

Po čtvrté hodině ráno tedy balíme veškeré vybavení a okolo 5 hodiny opouštíme celý prostor baru Fear House.

Hodiny získaných obrazových a zvukových materiálů jsou následně podrobeny detailní analýze, která trvá několik měsíců.

fear-house12.jpg

 

Analýzy

Měsíce po vyšetřování probíhalo vyhodnocování veškerých údajů. A dle těchto údajů můžeme usuzovat následující...

- Analýzy potvrdily racionální výkyvy v elektromagnetickém poli tak, jak jsme je popsali v první fázi vyšetřování paranormálních jevů v podniku Fear House.

- Analýzy nepotvrdily, že bychom v podzemí Fear House získali jakýkoli materiál, který by potvrzoval svědectví o paranormální aktivitě zde některými pracovníky popsané.

- V oblasti baru jsme mohli provést pouze omezený výzkum, jelikož zde nešlo odpojit některá zařízení nutná k zajištění chodu celého podniku.

- V místnosti s Ouija tabulkou byl na diktafon zaznamenán zvuk, který dosud nejsme schopni vysvětlit. V čase mezi 3:40 až 3:50´hodin jsme zde zaznamenali jasný a zřetelný zvuk podobný mňouknutí kočky. Ovšem dle kamery se v dané místnosti žádná kočka v tu chvíli nenacházela a ani nikdo jiný z nás. Zvukové efekty v místnosti byly vypnuté. My jsme v danou chvíli byli všichni ve vedlejší místnosti u baru, což je na záznamu též vzdáleně slyšet.

fear-house13.jpg

 

Závěr

Vyšetřování v pražském Fear Housu ve Vodičkově ulici byl technicky i personálně velice náročný, ale o to zajímavější výzkum, který přinesl řadu poznatků, které vedou k celé síti racionálních příčin, které mohou stát za místním vnímáním paranormální aktivity. Detailně je máte popsány v první fázi vyšetřování a jde o výkyvy v elektromagnetickém poli v důsledku špatné elektroinstalace.

Tyto anomálie, které by mohly mít vliv i na lidské zdraví, pokud v takovémto prostředí člověk delší dobu pobývá, může mít i své negativní důsledky na počitky a jejich zkreslování danými patologickými jevy v EMF poli.

Na druhou stranu vyšetřování v místnosti s Ouija tabulkou přesto přineslo jeden záznam, který jsme i my racionálně nedokázali objasnit. Zvuk, který nebyl slyšen nikým z nás, protože v danou dobu nikdo v místnosti nebyl a dle kamerových záznamů tam ani žádný původce takovéhoto zvuku být nemohl. Vznesli jsme podezření, že může jít o zvuk kočičího mňouknutí z jiného patra domu, do interiéru Fear Housu přeneseného skrze potrubí, ale testy, které jsme pak provedli o několik měsíců později nepotvrdily, že by šíření zvuků skrze potrubí bylo vysvětlením této anomálie. A z toho důvodu jí bereme jako zatím jediný záznam, který jsme racionálně nedokázali vyvrátit. Tedy EVP kvalitativní kategorie 2. s možností důkazu paranormální aktivity na 55-65%.

Shrnutí

Fear House je skutečně unikátní strašidelný podnik plný hororových rekvizit, temné atmosféry a nadaných herců, kteří moc dobře ví, jak druhé vyděsit. Na základě jejich svědectví o paranormální aktivitě jsme tu provedli celonoční vyšetřování ze 14. na 15.7.2018.

Z průběhu dané noci jsme přišli na síť racionálních příčin, které vysvětlují některé z řečených svědectví. Jiná pozorování nadále zůstávají zahalena rouškou tajemna.

Nemůžeme říci, že se zde paranormální aktivita nevyskytuje. Ovšem v noc výzkumu jsme jí na kamery, teploměry, měřiče EMF a zvukové měřiče s výjimkou jednoho možného záznamu, nezachytili.

Nicméně v rámci zklidnění podmínek pro místní zaměstnance do budoucna doporučujeme zkontrolovat elektroinstalaci ve Fear Housu a snížit elektromagnetické záření do okolí. To by mělo pomoci v eliminaci vnímání falešné paranormální aktivity u citlivějších jedinců. Zároveň by to pomohlo i případnému dalšímu vyšetřování, kdy přístroje již nebudou zahlcovány energiemi daných elektronických zařízení.

Dodatek 2020: Prague Fear House je po revizi elektřiny a strašidelná expozice se rozšířila o nové místnosti a přestavěla.

 

oficiální dokument

 

zprávu zpracoval za Paranormal tým z.s.

Ondřej Bezouška

korekce, úpravy

Kateřina Běhanová
Karel Novák

výzkum ve Fear Housu 14.7.-15.7.2018 za Paranormal tým z.s. provedli

Ondřej Bezouška
Kamil Valeška
Michala Valešková

analýzy po vyšetřování provedli:

Michala Valešková
Kamil Valeška
Ondřej Bezouška

výstupy z vyšetřování:

- EVP záznam (vyhodnotil a zpracoval: Paranormal tým z.s.)
- závěrečná zpráva z vyšetřování (tento dokument)
- dokumentární film (2019, režie: Ondřej Bezouška)
- oficiální fotografie (autorky Michaly Valeškové)

 

*obecný článek k možnému vlivu EMF pole na lidské zdraví naleznete zde: https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/radiation/electromagnetic-fields-fact-sheet

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU