Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzkum paranormálních jevů č. 25 | Dům č. 274

Vyšetřování paranormálních jevů má jednu velikou nevýhodu. Pokud jste zkušení, tak z více jak 90% máte jistotu, že nic abnormálního nezaznamenáte a vše ostatní se vám podaří reálně vysvětlit či pojmenovat.

Jedno odvětví výzkumu paranormálních jevů ale vykazuje úspěchy v detekci paranormální aktivity velice vysokou. Jde o tzv. esoterické výzkumy. Pokud chcete o nich vědět něco více, přikládám vám níže článek, kde si je můžete nastudovat. Proč ale o tom v úvodu píši?

img_5629x2.jpg

Vyšetřování v domě 276 vzniklo i díky tomu, že jste si naši oddaní fanouškové, ve velké míře přáli, abychom esoterické vyšetřování zakomponovali do našeho objektivního výzkumu. A tak jsme si sedli ke kulatému stolu a pokusili se o to.

Koncept i dramaturgii jsme měli vymyšlenou. Vše tak, aby to sedlo do validního vyšetřování. Pak nastala fáze hledání esoterika. Oslovili jsme jich skutečně desítky. Jenže všichni účast odmítali. Někteří kvůli zdraví, jiní kvůli naší objektivitě, další pro potřebu získat honorář a pár také proto, že jsme jim nechtěli ukázat, kde přesně výzkum proběhne. Až jsme v samém zoufalství oslovili i vás, a přihlásil se nám pan Jiří Šťastný, esoterik, který byl ochotný se výzkumu zúčastnit v parametrech a režii, kterou jsme si dali jako podmínku. Sešli jsme se nedaleko místa vyšetřování a společně odešli na lokalitu opuštěného rodinného domu.

První prohlídky nám ukázaly, že interiér je ve stavu rozkladu. Stropy v několika prostorách už byly zříceny, jinde vše působilo jako nedávno opuštěné. Od vzdálené dálnice k nám doléhal zvuk aut a z opačného směru se jednou za hodinu ozýval zvuk projíždějících vlaků.

Dům stojí strategicky na kopci. Jeho přízemí i první patro ale nenabízí skoro žádný rozhled. Kdysi travnatá zahrada je zcela zakryta křovinami a stromovím, které si divoce roste a začíná připomínat les.

Tma se pomalu snáší na Prahu. Kolegové dokončují prvotní prohlídky a rozhodujeme se rozdělit výzkum do dvou částí, které se poté vzájemně budou prolínat. Esoterik bude provádět separátně své vlastní vyšetřování, jehož cílem bude zjistit tři základní otázky: 1) Stalo se tu někdy něco? 2) Pokud ano, kde přesně? 3) Pokud ano, co?

Nadto se esoterik bude svými metodami práce pokoušet navázat komunikaci s něčím, co my všichni bychom nazvali jako paranormální. Jenže… je zde vůbec něco takového?

img_5636x2.jpg

PRVNÍ FÁZE VÝZKUMU

První fáze výzkumu je pro členy Paranormal týmu a esoterika oddělená. My – objektivisté, procházíme dům a měříme veškeré energetické hodnoty, na které máme k tomu určené přístroje. Tyto hodnoty odpovídají lokacím, kde jsme zkoumali a nikdy se na nich nic paranormálního neodehrávalo. Separátně zkoumá esoterik přízemí domu, kde též přichází s vlastním verdiktem, že tu necítí – kromě jedné místnosti – nic abnormálního.

obrazek.jpg

Jelikož jsme se tentokrát rozhodli dát možnost i esoterice, vypracovali jsme si plánek domu a do něho všichni včetně esoterika zaznamenali subjektivní hodnoty depresivnosti na škále od jedné do pěti. Jednička znamená klid a pětka silná depresivnost. Všichni se shodli na tom, že dům jako celek se jeví klidně a pokojně. Pouze dva členové výzkumu zaznamenali nezávisle na sobě shodně jednu a tutéž místnost, která podle pocitů byla depresivnější, než ostatní. Šlo o rohovou místnost s gaučem a gramofonem, hned za vstupem do domu v jeho přízemí. Esoterik na základě svých metod práce právě zde odhalil, že se tu mělo něco závažného stát. Napadení, zranění nebo vražda člena rodiny, kvůli sporům. Tím jsme i dostali odpověď na své tři otázky:

  1. Stalo se tu někdy něco? Odpověď: ano.
  2. Pokud se tu něco stalo, kde přesně? Odpověď: v místnosti na plánku uvedené jako číslo 3.
  3. Pokud se tu něco stalo, co? Odpověď: napadení nebo vražda uvnitř rodiny, která tu kdysi žila. Důvodem byl spor.

image5.jpg

DRUHÁ FÁZE VÝZKUMU

Ve druhé fázi výzkumu se tentokrát zaměřujeme na esoterikovu metodiku práce, co se týče vyvolávání duchů. Přemisťujeme se do prvního patra domu a tam umisťujeme Ouija tabulku spolu s našimi přístroji na měření elektromagnetického pole, teplot, rychlosti větru, zvukových a obrazových záznamníků. Prostě propojujeme esoteriku s naší objektivitou. Následně necháme esoterika dělat jeho práci, jen mu tentokrát i asistujeme svou přítomností.

Uplyne několik minut od začátku a ze zdi spadne kus omítky. Nepřikládáme tomu paranormální důvod, zdi jsou tu totiž skutečně v havarijním stavu. Ve stejný okamžik Míša Valešková uslyší zvuk spreje. Jakoby si někdo na sebe nastříkal voňavku. Podobný zvuk je slyšet i na kameře během záznamu z daného okamžiku. Jenže původcem tohoto zvuku klidně může být pohyb někoho z nás. Z logických důvodů tedy tuto událost nezanášíme jako možný paranormální důkaz.

Výzkum s Ouija tabulkou končí, aniž bychom cokoli paranormálního zaznamenali. Naše práce se pomalu chýlí ke konci a dům opouštíme ve stavu, v jakém jsme ho zde nalezli.

image3.jpg

PÁTRÁNÍ U POLICIE

Ač žádný důkaz paranormálního rázu nepřinese ani analýza záznamů, máme tu ještě výsledky vyšetřování pozvaného esoterika. Jeho odpovědi jsme si zanesli do svých materiálů a poté kontaktovali policii, která nám vyšla vstříc a poodhalila roušku záhad, kterým je toto místo obestřeno.

Zjistili jsme tak důležité informace, díky kterým esoterikovo závěry buď můžeme potvrdit, nebo je validně vyvrátit.

V domě č. 276 došlo k závažné události, v jejímž důsledku se o tomto místě začaly šířit různé fikce a mýty. Nicméně pokud esoterik u první otázky tvrdil, že se zde něco stalo, pak měl pravdu. Mýlil se ale v lokalizaci místnosti z plánku. Tu kterou on a jeden člen Paranormal týmu z.s. označil jako nejdepresivnější, to nebyla. Šlo o místnost v plánku označenou jako číslo dvě, v samém středu domu. Tehdy nazývané prostě jako obývák.

V srpnu 2001 tu bylo nalezeno sousedem tělo brutálně zavražděného seniora, přivázaného kabelem k židli. Několikrát probodnutého a předtím tupým předmětem (zřejmě kladivem) ubitého. Ať vraždu spáchal kdokoli, ukradl z domu několik věcí a odešel. Člen rodiny to ale rozhodně nebyl, protože zavražděný muž rodinu neměl a bydlel tu sám. Šlo o posledního majitele této stavby, po jehož smrti dům pouze pustnul a chátral.

Později se objevilo podezření, že za vraždou stáli nechvalně proslulí manželé Stodolovi, ale ani obnovené vyšetřování a DNA analýza stop nepomohla vypátrat viníka. A tak je pachatel za tuto vraždu dodnes nepotrestán. A jelikož od činu uplynulo 20 let, tak pokud nezemřel či není zavřený za jiné zločiny, žije si poklidně na svobodě a již mu za tuto vraždu nehrozí žádný vězeňský trest.

Vraťme se ale zpět k našemu vyšetřování. Díky faktům získaných policií jsme jasně mohli sdělit, že se esoterik spletl ve dvou ze tří otázek, které jsme mu položili. Nad to ale jsme se jak my, tak on shodli, že v domě žádné strašení nebylo přítomno. Alespoň ne v čase, ve kterém jsme výzkum prováděli.

img_5662x2.jpg

ZÁVĚR

Dům číslo 276 je rozpadající se ruinou, kde tu a tam naleznete náznaky jeho dřívější krásy. Stala se tu ukrutnost, ale tu už dávno odvál čas. Zůstaly jen legendy a kdesi za nimi i fakta, která nám pomohla pravdu odkrýt a připomenout vám ji.

A s tímto poznatkem se protentokrát s vámi loučíme.

Autor článku: Ondřej Adler
Korekce: Michala Valešková