Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvě EVP: Hrad Houska (8.-9.4.2014)

 

1b.jpg 2b.jpg 3b.jpg 

006.jpg

EVP1

Vyšetřované místo: Hrad Houska
Výzkum prováděn dne: 8.-9.4.2014
Analýzou možné EVP objeveno: 10. dubna 2014 ve 12:35 hodin.
Místnost: První patro, dámská toaleta
Lidé v místnosti: Milan Přibyl, Ondřej Bezouška, Pavel Charvát
Název souboru s možným EVP: „711_0298“, video: „FILE0055“
Analýza prováděna na programu: GoldWave v.5.54
Zachycení možného EVP v čase záznamu: 2 minuty 10 vteřin
Specifika možného EVP: Neidentifikovatelný šepot muže
Nahrávací zařízení: Mono Diktafon VN-711 a Zvuk z kamery SilverCrest
Poloha nahrávacího zařízení: v rukou Ondřeje Bezoušky

Průběh analýzy: Dne 10. dubna 2014 proběhla první analýza, na které Ondřej Bezouška během poslechu zvukové nahrávky 771_0298 zaznamenal možné EVP, které okamžitě poslal Milanu Přibylovi a Pavlu Charvátovi, kteří během jeho zaznamenání se pokoušeli navázat komunikaci s možnými entitami na dámské toaletě. Všichni tehdy shodně uvedli, že zachycený hlas v čase 02:10 nepatří nikomu z nich.

O týden později Ondřej Bezouška daný záznam nalezl na kameře v souboru FILE0055. Obraz a zvuk propojil dohromady a poskytl jej pro vyhodnocení ostatním vyšetřovatelům. Opět byly položeny dvě otázky, na které ostatní níže uvedení vyšetřovatelé odpovídali. 1) Jedná se o záznam EVP a pokud ano, v jakém čase ho slyšíte? 2) Co je přesně na nahrávce řečeno?

Z těchto zaslaných analýz do 21:00 19 dubna 2014, byly učiněny následující závěry:

Výsledky jednotlivých analýz jednotlivých vyšetřovatelů:
Ondřej Bezouška – 1)Ano; 0:50 [1:24] 2) Mě nebolí nijak…
Jana Charvátová – 1) Ano, 0:50 [1:24] 2) Mě nebolí…
Pavel Charvát – 1) Ano; 0:50 [1:24] 2) Mě nebolí…
Michala Palečková – 1) Ano; 0:49 [1:23] 2)Bolí? Mě nebolí…
Miroslav Přibyl – 1) Ano; 0:44; 0:50 [1:24] 2) [nerozumí]; Mě nebolí ruka
Věra Říhová – 1) Ano; 0:50 [1:24] 2) Mě bolí…

Z dodaných výsledků a jejich analýzy definujeme následující závěry:
1.1  – Z výsledků analýzy došlo ke 100% shodě, že se jedná o Electronic Voice Phenomen (dále jen EVP), tedy fenomén elektronického hlasu.
1.2  – Z vyšetřovatelů přítomných na daném místě všichni potvrdili, že daný hlas nepatří nikomu z nich.
1.3  Všichni účastnění analýzy správně určili časy zkoumaného EVP, nezávisle na sobě.

2.1 – Všichni zúčastnění analýzy na sobě nezávisle potvrdili, že v řečeném EVP se nacházejí minimálně dvě slova, která sdělují: „Mě nebolí“. Pouze jedna výzkumnice slyšela u možného EVP verzi:  „Mě bolí…“
2.2 – Všichni krom jednoho neslyšeli slovo následující po ne/bolí. Pouze Miroslav Přibyl uvedl, že možným třetím slovem v EVP je „ruka“.
2.3 – Michaela Palečková, tedy jediná výzkumnice uvedla, že před „Mě ne/bolí (ruka)…“ zaslechla ještě tázací slovo: „Bolí?“
2.4 – Z jednotlivých analýz lze vyvodit, že EVP je složeno minimálně ze tří až pěti slov z nichž dvě jsou všemi jednoznačně shodně určena.
2.5 – Třetí slovo po „Mě ne/bolí“ nebylo krom jednoho případu identifikováno, tudíž nemáme jednoznačný závěr celé vyřčené myšlenky možného EVP.

Závěr:
Z výsledků analýzy na sobě nezávislých vyšetřovatelů paranormálních jevů u případu možného EVP souboru: 711_0298 a videozáznamu: FILE0055, usuzujeme následující: Konkrétní možné EVP bylo jasně určeno všemi vyšetřovateli, co se analýzy zúčastnili. Shodně analyzovali stejný čas i celkové složení slov. Z těchto výsledků usuzujeme, že se konkrétní EVP skládá minimálně ze tří slov z nichž dvě jsou většinou určené jako: „Mě nebolí“. Proto nadále doporučujeme toto EVP publikovat s titulkem: EVP: „Mě nebolí…“

Zpracoval: Ondřej Bezouška
19. dubna 2014

 

EVP2

Vyšetřované místo: Hrad Houska
Výzkum prováděn dne: 8.-9.4.2014
Analýzou možné EVP objeveno: 15. dubna 2014 ve 14:40 hodin.
Místnost: První patro, pokoj s glóbem na východní straně objektu
Lidé v místnosti: Milan Přibyl, Míchala Palečková, Ondřej Bezouška, Pavel Charvát
Název souboru s možným EVP: „Záznam_0032.mp3
Analýza prováděna na programu: GoldWave v.5.54
Zachycení možného EVP v čase záznamu: 13 minut 55 vteřin
Specifika možného EVP: Neidentifikovatelný hlas ženy nebo muže
Reálný čas zachycení EVP během vyšetřování: 2:35 hodin
Nahrávací zařízení: mobilní telefon v režimu „letadlo“
Poloha nahrávacího zařízení: v rukou Pavla Charváta

 

Průběh analýzy: Analýzou prováděnou Ondřejem Bezouškou bylo v čase 13 minut 55 vteřin zaznamenán na 50% zesíleném záznamu „Záznam_0032.mp3“ neidentifikovatelný hlas. Následně záznam byl poslán Milanu Přibylovi, který tyto předběžné výsledky potvrdil. Rozhodlo se tedy záznam poslat ostatním členům týmu s cílem dostat odpověď na tyto otázky:

1)      Zaznamenají všichni, kterým byl záznam poslán (jest Ti dole vypsaní) na vystřiženém časovém úseku 58 vteřin stejnou detekci možného EVP (tj. v čase 45-46 vteřin)?

2)      Shodnou se ostatní na stejně či podobném znějícím slově u možného EVP?

Výsledky analýzy provádí Ondřej Bezouška, který je záhy zašle všem níže uvedeným členům, co se analýzy zúčastnili. Ti z níže uvedených výsledků vyhodnotí možnou publikaci EVP v konkrétní formě.

Výsledky jednotlivých analýz jednotlivých vyšetřovatelů:
Ondřej Bezouška – 1) 45-46 vteřina 2) Klár-ko
Miroslav Přibyl – 1) 45-46 vteřina 2)Ptá-Ko

Milan Přibyl – 1) 45-46 vteřina 2) Tá-cha
Michala Palečková – 1) 45-46 vteřina 2) Vá-clav
Věra Říhová – 1) 45-46 vteřina 2) Brá-cho
Pavel Charvát – 1) 45-46 vteřina 2) Ptá-ko
Jana Charvátová – 1) 45-46 vteřina 2) Ták-jo
Laďka Stará – 1) 45-46 vteřina 2) <nevyjádřeno>
Eva Rudošová – 1) 45-46 vteřina 2) Klár-ko

Z dodaných výsledků a jejich analýzy definujeme následující závěry:

1.1  – U prvního bodu došlo ke 100% shodě. Všichni zaznamenali hlas, který označili za možné EVP.

1.2  – Všichni přítomní v tu chvíli v místnosti daný hlas či zvuk neslyšeli, případně si nepamatují, že by něco takového na vlastní uši slyšeli, což podporuje verzi možného EVP.

... 

2.1 – Zaslané analýzy prokázaly horší srozumitelnost vyřčeného slova. Z komplexního úhlu pohledu jsou společné znaky EVP minimální. Jedna osoba označila EVP za „nesrozumitelné.“ U shody nezávislých poslechů došlo ve dvou párech případů: u Ondřeje Bezoušky a Evy Rudošové, kteří shodně identifikovali slyšitelné slovo: „Klárko“ a u Miroslava Přibyla a Pavla Charváta, jenž shodně identifikovali „Ptáko“. Procentuálně tuto shodu lze vyjádřit 2x25% (Klárko, Ptáko). U zbylého procenta (50%) nedošlo k celkové shodě.

2.2 – Ke 100% shodě došlo v názoru, že možné EVP se skládá ze dvou slabik.

2.3 – Analýzou jednotlivých slabik můžeme vyvodit, že možné EVP ze 75% končí ve druhé slabice na „o“. A na 50%, že druhá slabika je „-ko“.

2.4 – Z analýzy je čitelné, že první slabika je nesrozumitelná, což je důsledkem jejího různého výkladu a tudíž nedochází k žádné významnější shodě.

2.5 – 50% výzkumníků jednoznačně nezávisle uvedlo, že možné EVP je podstatné jméno. Z těchto 50% uvádí ¾ že jde o podstatné jméno 5. pádu.

2.6. – 50% výzkumníků se shodlo, že první slabika je tvořena ze 3 písmen. A 87,5% se shodlo na tom, že druhá slabika se skládá ze dvou písmen, pokud písmeno „CH“ počítáme jako jedno písmeno.

Závěr:
Z výše zmíněné analýzy usuzujeme, že možné EVP z celkového úhlu pohledu se zřejmě skládá ze dvou slabik, z nichž druhá je zřejmě složena ze dvou písmen, které končí na písmeno „o“. Procentuálně a nezávisle na sobě nemůžeme z výsledků potvrdit, že se jedná o konkrétní slovo, ač podobné znaky lze nalézt. Přesto však jde zřejmě o jasný hlas, který je dobře slyšitelný pro všechny posluchače.

 

Zpracoval: Ondřej Bezouška
16. dubna 2014

 

 

ZPĚT NA HLAVNÍ MENU 

 

Náhledy fotografií ze složky Hrad Houska (8.-9.4.2014)